Nhà ga cô độc Shimonada!

Lưng dựa vào vách núi, mặt đối diện biển trời. Nhà ga cô độc nhất chính là đây!

Nhà ga cô độc Shimonada!