Bảo tàng hộp âm nhạc ở Otaru

Hơn 3.000 hộp âm nhạc đủ kích cỡ, bày khắp không gian toà nhà cổ có niên đại từ 1912, với rất nhiều hiện vật độc bản, hình thành một bảo tàng hộp âm nhạc độc đáo ở thành phố cảng Otaru, Hokkaido.

Bảo tàng hộp âm nhạc ở Otaru

Điểm đến

8 khu vực địa lý Nhật Bản

Điểm đến được yêu thích nhất